Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Thành Đông đào tạo ngành Quản lý công trình độ thạc sĩ

Thứ tư, 12/01/2022, 17:36 (GMT+7)

Ngày 10/01/2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 101/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường Đại học Thành Đông đào tạo ngành Quản lý công trình độ thạc sĩ.

Bài viết liên quan