Quyết định ban hành Quy định về thực tập cuối khóa và làm Đề án tốt nghiệp trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng