Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Đại học Thành Đông đào tạo ngành Quản lý nhà nước

Thứ hai, 02/10/2017, 13:43 (GMT+7)

Ngày 29/09/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 4199/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường Đại học Thành Đông đào tạo các ngành: Quản lý nhà nước và Chính trị học trình độ đại học hệ chính quy.

Bài viết liên quan